Αυγουστίνος Δημητράς

Αυγουστίνος Δημητράς
Αναπληρωτής Καθηγητής<br> Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο<br>Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Ο Αυγουστίνος Ι. Δημητράς έλαβε το 1990 Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διoίκησης από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το 1995 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο ίδιο ίδρυμα. Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής ήταν η πρόβλεψη του κινδύνου πτώχευσης των επιχειρήσεων.

Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ από τον Μάρτιο του 2015 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική – Λογιστική» και Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Λογιστική» και «Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε θέματα λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια στο χώρο της χρηματοοικονομικής και λογιστικής σε γνωστά διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε αριθμό ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Επιπλέον, είναι μέλος σε Editorial Boards και σε κριτής ερευνητικών δοκιμίων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις επιπτώσεις από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στην αξιολόγηση επιχειρήσεων, την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων με χρήση λογιστικών πληροφοριών και την εφαρμογή συστημάτων διοικητικής λογιστικής. Τέλος, έχει διατελέσει σύμβουλος ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων καθώς και μέλος του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων