Ακρωνύμια

Ακρωνύμια


 
Συντομογραφία Επεξήγηση
ΕΔ Επιστήμονας Δημιουργός
ΕΔΥ Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό
ΕΕΥ Έντυπο Εκπαιδευτικό υλικό
ΕΥ Εκπαιδευτικό υλικό
ΕΕΥ Έντυπο Εκπαιδευτικό Υλικό
ΚΑ Κριτικός Αναγνώστης
ΜΕΑ Ειδικός στη Μέθοδο της Εκπαίδευσης από Απόσταση
ΟΤΟ Ομάδα Τεχνικής Ολοκλήρωσης
ΣΥΝ Συντονιστής
ΨΑΤ Ψηφιακός Αναγνώστης Τόμων
ΨΕΥ Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (πρώην ΕΔΥ)*
*ΕΔΥ Έντυπο Διδακτικό Υλικό
ΔΕΠ Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΣΕΠ Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό
ΟΣΣ Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση
ΟΔΠ Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού
ΔΕ Διοικούσα Επιτροπή
ΕΔΕΛ Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού