Οδηγοί & Προδιαγραφές

Οδηγοί & Προδιαγραφές


Προδιαγραφές Συγγραφής
Π/Δ Εργασίας

seo-guide-512

Έκδοση Μάρτιος 2018

Πρότυπο Συγγραφής
Π/Δ Εργασίας

18-_Seo_guide-512

Έκδοση Μάρτιος 2018

Αγγλικό Πρότυπο Συγγραφής
Π/Δ Εργασίας

18-_Seo_guide-512

Έκδοση Μάρτιος 2018

Οδηγός Βιβλιογραφικών Αναφορών (APA)

seo-guide-512

Πρότυπο Παρουσίασης
Π/Δ Εργασίας

18-_Seo_guide-512

Αγγλικό Πρότυπο Παρουσίασης
Π/Δ Εργασίας

18-_Seo_guide-512