Δημοσιεύσεις

Show all

2011

Δήμου, Ε; Kameas, Achilles

Προτεινόμενο Μοντέλο Πιστοποίησης Ποιότητας Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού Proceeding

Πάτρα, Ελλάδα, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: μοντέλο πιστοποίησης ποιότητας, ποιότητα, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό

Δήμου, Ε; Kameas, Achilles

Χαρακτηριστικά και Γνωρίσματα Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Proceeding

Λουτράκι, Ελλάδα, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: γνωρίσματα ποιότητας, χαρακτηριστικά ποιότητας, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό