Δημοσιεύσεις

Show all

2015

Antonelou, Georgia; Karachristos, Christoforos; Stavropoulos, Elias; Verykios, Vassilios S

Enhancing self-learning in a Web-Based Course using Predefined Learning Paths Inproceedings

In Proc. of the 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2015), pp. 3930-3939, Seville, Spain, 2015, ISBN: 978-84-608-2657-6.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Distance Learning, Elias Stavropoulos, Moodle, Personalized Learning, Predefined Learning Path, Self-Learning, Vassilios S. Verykios Adult Learning

2012

Antonelou, Georgia; Skoulikari, Ariadni; Kameas, Achilles

Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στη βιωσιμότητα της γνώσης και στην υιοθέτηση νέας στάσης ζωής στη σύγχρονη εποχή. Proceeding

Ρέθυμνο, Ελλάδα, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: LMS, Moodle, Αειφόρος Ανάπτυξη, βιώσιμο μέλλον, Βιωσιμότητα, Εκπαιδευτική Διαδικασία, Περιβάλλον, τρόπος ζωής