Δημοσιεύσεις

Show all

2011

Μπαγιαμπού, Μ; Kameas, Achilles

Χρήση Οντολογιών για την Περιγραφή και τη Διαχείριση Μαθησιακών Στόχων και Μαθησιακών Αντικειμένων Proceeding

Πάτρα, Ελλάδα, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: μαθησιακά αντικείμενα, μαθησιακοί στόχοι, νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, οντολογίες

Nikolopoulos, Georgios; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

Μαθησιακά Αντικείμενα: Χαρακτηρίζοντας τις Αυτόνομες Μονάδες Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Proceeding

Λουτράκι, Ελλάδα, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μαθησιακά αντικείμενα