Δημοσιεύσεις

Show all

2017

Σαμαράς, Χρήστος; Βερύκιος, Βασίλειος; Παπαζογλου, Μιχαήλ

Η Εξόρυξη Δεδομένων ενάντια στην Εκπαιδευτική Διαρροή Inproceedings

Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017, pp. 848-860, 2017, ISBN: 978-618-83186-0-1.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Διαρροή, Εξόρυξη Δεδομένων