Δημοσιεύσεις

Show all

2019

Lazarinis, Fotis; Karachristos, Christoforos V; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S

A blended learning course for playfully teaching programming concepts to school teachers Journal Article

Education and Information Technologies, 24 (2), pp. 1237-1249, 2019, ISSN: 1573-7608.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Blended learning, Computational thinking, Computer science education, MOOC, Multimedia learning, Professional teacher development, Scratch

2017

Αγγελοπούλου, Δήμητρα; Βερύκιος, Βασίλειος Σ; Καραχρήστος, Χριστόφορος Β; Σταυρόπουλος, Ηλίας Κ

Ψηφιακά μαθήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού Inproceedings

Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017 , 2017, ISBN: 978-618-83186-0-1.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Scratch, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Εργαλεία ΤΠΕ, Οπτικός Προγραμματισμός