Δημοσιεύσεις

Show all

2015

Αντωνέλου, Γεωργία Ε; Βερύκιος, Βασίλειος Σ; Καλαντζή, Ροζαλία Γ; Παπαγιωτακόπουλος, Χρήστος Θ; Σταυρόπουλος, Ηλίας Κ

Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω Μικτής Μάθησης και ΤΠΕ Inproceedings

In Proc. of the 8th International Conference in Open and Distance Learning 2015 (ICODL2015), Section A: theoretical papers, original research and scientific articles, pp. 72-81, 2015.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Μικτή Μάθηση, Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, ΤΠΕ