Δημοσιεύσεις

Show all

2013

Fragou, Olga; Daousis, Dimitrios; Lazaropoulos, Spyridon

Αξιοποίηση του LAMS για τη σχεδίαση διαδικτυακών δραστηριοτήτων: στάσεις φοιτητών σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτή και τις κατηγορίες εργαλείων LAMS Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: εμπειρική έρευνα, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μαθησιακές δραστηριότητες LAMS