Δημοσιεύσεις

Show all

2013

Kameas, Achilles; Spanaka, Adamantia; Pierrakeas, Christos

Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Δημιουργία έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση, Οδηγός Παιδαγωγικών Προδιαγραφών