Δημοσιεύσεις

Show all

2013

Spanaka, Adamantia; Theodosiou, Aspasia

Χαρακτηριστικά Επιτυχίας Εκπαιδευομένων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Πρόταση πρακτικής εφαρμογής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: δημογραφικά χαρακτηριστικά, επιτυχία σπουδών από απόσταση, μαθησιακό προφίλ