Δημοσιεύσεις

83 entries « 2 of 2 »

2013

Fragou, Olga; Hatzilygeroudis, Ioannis; Kalles, Dimitris; Likothanassis, Spiros

Implementing Participatory Design for Developing a Constructivist E-Learning Activity Proceeding

Chania, Greece, 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: communities of practice, constructivism, empirical research, learning sequence, participatory design

Nikolopoulos, Georgios; Solomou, Georgia; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

An Instructional Design Methodology for Building Distance Learning Courses Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Distance Learning, instructional design methodology, learning objects, Lifelong learning, ontologies

Stefani, Antonia; Kameas, Achilles

A Life-Cycle Model for the Quality Evaluation of Educational Content Proceeding

Rome, Italy, 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Assessment, Digital Educational content, Lifecycle Model, Quality Assurance on e-learning

Stefani, Antonia; Vasileiadis, Vasileios

A Web Metrics quality evaluation framework for e- commerce systems Journal Article

Computer Standards and Interfaces Journal, 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: E-commerce, evaluation framework, ISO 9126, Ontology, quality attributes, taxonomy, web metrics

Gerogiannis, Vassilis; Fitsilis, Panos; Kameas, Achilles

Evaluation of project and portfolio Management Information Systems with the use of a hybrid IFS-TOPSIS method Journal Article

Intelligent Decision Technologies 7 (2013) (Journal), 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: group decision making, intuitionistic fuzzy sets, multi-criteria decision making, Project and portfolio management information systems, technique for order preference by similarity to ideal solution

2012

Spanaka, Adamantia; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

Experience from designing and applying collaborative learning services in distance adult education. Proceeding

Copenhagen, Denmark, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: adult education, collaborative learning services

Togias, Konstantinos; Kameas, Achilles

An Ontology-based Representation of the Google+ API Journal Article

3rd International Conference on Models and Ontology-based Design of Protocols, Architectures and Services (MOPAS 2012), 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Semantics, Social Networking System, Social Semantic Web, Web Mashup

Μπαγιαμπού, Μ; Καμέας, Αχιλλέας

Ανάπτυξη οντολογίας Διαγραμμάτων Περιπτώσεων Χρήσης που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς Proceeding

Βόλος, Ελλάδα, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης, Εκπαίδευση, οντολογίες

Togias, Konstantinos; Kameas, Achilles

An Ontology-based Representation of the Twitter REST API Proceeding

Athens, Greece, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Social Networking System, Social Semantic Web, Web Mashup

Kalou, Aikaterini; Solomou, Georgia; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

An Ontology Model for Building, Classifying and Using Learning Outcomes Proceeding

IEEE Conference Publications, Rome, Italy, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Bloom Taxonomy, learning outcomes, Lifelong learning, ontologies

Panagiotopoulos, Ioannis; Kalou, Aikaterini; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

An Ontology-Based Model for Student Representation in Intelligent Tutoring Systems for Distance Learning Proceeding

Springer Berlin Heidelberg, Halkidiki, Greece, IFIP AICT 381 , 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: intelligent tutoring systems, Ontology, Personalized Learning, stereotypes, student model

Pierrakeas, Christos; Solomou, Georgia; Kameas, Achilles

An Ontological Approach in Learning Programming Languages Proceeding

IEEE Computer Society Conference Publishing Services., Piraeus, Greece, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: C, distance education, java, learning objects, ontologies, programming languages

Panagiotopoulos, Ioannis; Kalou, Aikaterini; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

An Ontological Approach for Domain Knowledge Modeling and Management in E-Learning Systems Proceeding

Springer Berlin Heidelberg, Halkidiki, Greece, IFIP AICT 382 , 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: E-learning Systems, Knowledge modeling, Knowledge representation, ontologies, Ontology Development, Protege

Kouneli, Angeliki; Solomou, Georgia; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

Modeling the Knowledge Domain of the Java Programming Language as an Ontology Proceeding

Springer - Verlag Berlin Heidelberg, Sinaia, Romania, LNCS 7558 , 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: distance education, java, learning outcomes, ontologies, programming languages

Panagiotopoulos, Ioannis; Kalou, Aikaterini; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

Adult Student Modeling for Intelligent Distance Learning Systems Proceeding

Halkidiki, Greece, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: intelligent tutoring systems, Learner Model, Ontology, Personalized Learning, stereotypes

Panagiotopoulos, Ioannis; Antonelou, Georgia; Kameas, Achilles

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη. Proceeding

Πάτρα, Ελλάδα, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: ασύγχρονη εκπαίδευση, εκπαίδευση καθηγητών, τηλεκπαίδευση

Bagiampou, Maria; Kameas, Achilles

Using Ontologies τo Design Competency-Based E-Learning Applications Proceeding

Porto, Portugal, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Competency, e-Learning., Formal Description of Learning Goals, Learning Goals, Ontology

Bagiampou, Maria; Kameas, Achilles

A Use Case Diagrams Ontology That Can Be Used as Common Reference for Software Engineering Education Proceeding

Sofia, Bulgaria, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Education, ontologies, Software Engineering, Use Case Diagrams

Nikolopoulos, Georgios; Kalou, Aikaterini; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

Creating a Learning Object metadata profile for Distance Learning: An ontological approach Proceeding

Springer Berlin Heidelberg, Cádiz, Spain, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Distance Learning, ontological approach

Nikolopoulos, Georgios; Solomou, Georgia; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

Modeling the Characteristics of a Learning Object for Use within e-Learning Applications Πρωτεύουσες καρτέλες Proceeding

ACM New York, Novi Sad, Serbia, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Distance Learning, E-learning, Educational Metadata, learning objects

Vasileiadis, Vasileios; Stefani, Antonia

Adaptation strategies: a comparison between e-learning and e-commerce techniques Πρωτεύουσες καρτέλες Proceeding

Halkidiki, Greece, IFIP AICT 382 , 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Adaptation strategies, comparison study, E-commerce, E-learning

Antonelou, Georgia; Skoulikari, Ariadni; Kameas, Achilles

Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στη βιωσιμότητα της γνώσης και στην υιοθέτηση νέας στάσης ζωής στη σύγχρονη εποχή. Proceeding

Ρέθυμνο, Ελλάδα, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: LMS, Moodle, Αειφόρος Ανάπτυξη, βιώσιμο μέλλον, Βιωσιμότητα, Εκπαιδευτική Διαδικασία, Περιβάλλον, τρόπος ζωής

2011

Panagiotopoulos, Ioannis; Seremeti, Lambrini; Kameas, Achilles

An Alignable User Profile Ontology for Ambient Intelligence Environments Proceeding

Nottingham, UK, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: activity spheres, ambient intelligence, ontologies, user profile

Kameas, Achilles

Σφαίρες Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Proceeding

Πάτρα, Ελλάδα, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: έξυπνοι διαμεσολαβητές, περιρρέουσα νοημοσύνη, σφαίρα δραστηριότητας

Mavrofides, Thomas; Kameas, Achilles; Papageorgiou, Dimitris; Los, Antonios

On the Entropy of Social Systems: A Revision of the Concepts of Entropy and Energy in the Social Context Journal Article

Systems Research and Behavioral Science, 2011, ISSN: 1099-1743.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: autopoiesis, energy, entropy, social systems

Μπαγιαμπού, Μ; Kameas, Achilles

Χρήση Οντολογιών για την Περιγραφή και τη Διαχείριση Μαθησιακών Στόχων και Μαθησιακών Αντικειμένων Proceeding

Πάτρα, Ελλάδα, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: μαθησιακά αντικείμενα, μαθησιακοί στόχοι, νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, οντολογίες

Gerogiannis, Vassilis; Fitsilis, Panos; Kameas, Achilles

Using a Combined Intuitionistic Fuzzy Set-TOPSIS Method for Evaluating Project and Portfolio Management Information Systems Πρωτεύουσες καρτέλες Proceeding

Corfu, Greece, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: group decision making, intuitionistic fuzzy sets, Multi- Criteria Decision Making, Project and portfolio management information systems, TOPSIS

Δήμου, Ε; Kameas, Achilles

Προτεινόμενο Μοντέλο Πιστοποίησης Ποιότητας Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού Proceeding

Πάτρα, Ελλάδα, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: μοντέλο πιστοποίησης ποιότητας, ποιότητα, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό

Δήμου, Ε; Kameas, Achilles

Χαρακτηριστικά και Γνωρίσματα Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Proceeding

Λουτράκι, Ελλάδα, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: γνωρίσματα ποιότητας, χαρακτηριστικά ποιότητας, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό

Kalou, Aikaterini; Solomou, Georgia; Kameas, Achilles

Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Proceeding

Λουτράκι, Ελλάδα, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: εξ’αποστάσεως εκπαίδευση, οντολογίες, προσδοκώμενα αποτελέσματα

Kouneli, Angeliki; Solomou, Georgia; Kameas, Achilles

Αξιοποίηση Οντολογιών για την Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Proceeding

Λουτράκι, Ελλάδα, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: αναπαράσταση γνώσης, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οντολογίες

Nikolopoulos, Georgios; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

Μαθησιακά Αντικείμενα: Χαρακτηρίζοντας τις Αυτόνομες Μονάδες Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Proceeding

Λουτράκι, Ελλάδα, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μαθησιακά αντικείμενα

2010

Seremeti, Lambrini; Kameas, Achilles

Tools for Ontology Engineering and Management Book Chapter

Theory and Applications of Ontology, Volume II : Computer Applications , Springer Science+Business Media B.V. 2010, 2010, ISBN: 978-90-481-8843-7.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Applied ontology, Category theory, Computer science, Logical modelling, Ontology, Semantics

83 entries « 2 of 2 »