Δημοσιεύσεις

83 entries « 1 of 2 »

2020

Lionarakis, A; Orphanoudakis, T; Kokkos, A; Emvalotis, A; Manousou, E; Hartofylaka, A; Ioakimidou, V; Papadimitriou, S; Karagianni, E; Grammenos, N; Karachristos, C; Stavropoulos, E

The development of a massive online course on distance education to support greek school teachers during the covid-19 lockdown Conference

Proceedings of ICERI2020 Conference, 2020, ISBN: 978-84-09-24232-0.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: COVID-19, MOOC, School Distance Education, teacher training

Karachristos, C; Kouvara, T; Orphanoudakis, T; Stavropoulos, E; Batsi, Z; Chronopoulou, M

Defining e-learning facilitation - the Greek case study Conference

Proceedings of ICERI2020 Conference, 2020, ISBN: 978-84-09-24232-0.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: COVID-19, distance education, e-learning facilitator

2019

Kalantzi, Rozalia; Orphanoudakis, Theofanis

Tutors’ perceptions of blended and online higher education: the case of Hellenic Open University Conference

The Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2019 (EADTU annual Conference 2019), Madrit, Spain, 2019, ISBN: 9789079730414.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: blended and online education, higher education, tutors’ perceptions

Alachiotis, Nikolaos S; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S

Analyzing Learners Behavior and Resources Effectiveness in a Distance Learning Course: A Case Study of the Hellenic Open University Journal Article

Journal of Information Science Theory and Practice, 7 (3), pp. 6-20, 2019, ISSN: 2287-4577.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: distance learning;learning analytics;course dedication;forum effectiveness;Excel;Moodle

Kyritsi, Kyriaki H; Zorkadis, Vassilios; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S

The Pursuit of Patterns in Educational Data Mining as a Threat to Student Privacy Inproceedings

Journal of Interactive Media in Education, pp. 1–10, 2019.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: anonymization, data publishing, Distance Learning, Learning Analytics, privacy, statistical disclosure control

Lazarinis, Fotis; Karachristos, Christoforos V; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S

A blended learning course for playfully teaching programming concepts to school teachers Journal Article

Education and Information Technologies, 24 (2), pp. 1237-1249, 2019, ISSN: 1573-7608.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Blended learning, Computational thinking, Computer science education, MOOC, Multimedia learning, Professional teacher development, Scratch

Kouvara, Theodora K; Karasoula, Stavroula A; Karachristos, Christoforos V; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S

Technology and School Unit Improvement: Researching, Reconsidering and Reconstructing the School Context through a Multi-Thematic Digital Storytelling Project Journal Article

Social Sciences, 8 (2), pp. 49, 2019.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: action research, critical thinking, inclusive education, school networks, student engagement

2018

Kouvara, Theodora; Karachristos, Christoforos; Stavropoulos, Elias; Verykios, Vassilios

Children’s Voice and School Improvement: The Role of Technology in the Inclusive School of the Future Journal Article

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION, 20 (1), pp. 107-131, 2018, ISSN: 1848-5197.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: cooperation, digital storytelling, improvement of the school unit, pluralistic education, preschool children |

Kyritsi, Kyriaki; Zorkadis, Vasilios; Elias C. Stavropoulos, ; Verykios, Vassilios S

Privacy Issues in Learning Analytics Conference

Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2018 (EADTU annual conference 2018), Aarhus Denmark, 2018, ISBN: 978-90-79730-35-3.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: anonymization, data publishing, Distance Learning, ethical issues, Learning Analytics, privacy, statistical disclosure control

ANTONOPOULOS, Panos; ARCHIMANDRITIS, Greg; KARACHRISTOS, Christoforos V; LAZARINIS, Fotis; STAMATI, Marianne; STAVROPOULOS, Elias C; VERYKIOS, Vassilios S

Promoting STEM Education with Arduino activities in a blended learning course Conference

International Distance Education Conference (IDEC 2018), 2 , 2018, ISSN: 2667-5986.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Arduino, Education, STEM

2017

Sideris, Dimitris; Spyropoulou, Natalia; Kalantzi, Rozalia; Androulakis, George

Empowering the educational procedure through interactive educational activities in distance higher education Inproceedings

10th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2017), pp. 6089 - 6094, IATED, 2017, ISBN: 978-84-697-6957-7.

Links | BibTeX | Ετικέτες: distance education, higher education, interactive educational activities, students’ learning experience

Kalantzi, Rozalia; Sideris, Dimitris; Spyropoulou, Natalia; Androulakis, George

Students' motivation in distance higher education: The role of intrinsic motivation Inproceedings

10th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2017), pp. 5734 - 5740, IATED, 2017, ISBN: 978-84-697-6957-7.

Links | BibTeX | Ετικέτες: adult education, distance education, higher education, intrinsic motivation

Spyropoulou, Natalia; Kalantzi, Rozalia; Sideris, Dimitris; Androulakis, George

Adoption of exclusively e-content in distance higher education: The student experience Inproceedings

10th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2017), pp. 6163 - 6170, 2017, ISBN: 978-84-697-6957-7.

Links | BibTeX | Ετικέτες: digital educational material, higher education, Open and Distance Learning

Kostopoulos, Georgios; Kotsiantis, Sotiris; Verykios, Vassilios S

A Prognosis of Junior High School Students’ Performance Based on Active Learning Methods Inproceedings

Frasson, C; Kostopoulos, G (Ed.): Proc of the 1st International Conference on Brain Function Assessment in Learning 2017 (BFAL2017), pp. 67-76, Springer, 2017.

Links | BibTeX | Ετικέτες: junior high school, Pool-based active learning, prediction, student performance, uncertainty sampling strategy

Lazarinis, Fotis; Verykios, Vassilios S; Stavropoulos, Elias C; Karachristos, Christoforos C; Demertzi, Pashalia

Design a More Pedagogically Efficient ICT Certification Tool Inproceedings

In Proc. of the 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN17), pp. 2078-2085, 2017, ISBN: 978-84-697-3777-4.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Certification, e-skills, educational information systems, educational multimedia, pedagogy, software design

Αγγελοπούλου, Δήμητρα; Βερύκιος, Βασίλειος Σ; Καραχρήστος, Χριστόφορος Β; Σταυρόπουλος, Ηλίας Κ

Ψηφιακά μαθήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού Inproceedings

Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017 , 2017, ISBN: 978-618-83186-0-1.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Scratch, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Εργαλεία ΤΠΕ, Οπτικός Προγραμματισμός

Σαμαράς, Χρήστος; Βερύκιος, Βασίλειος; Παπαζογλου, Μιχαήλ

Η Εξόρυξη Δεδομένων ενάντια στην Εκπαιδευτική Διαρροή Inproceedings

Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017, pp. 848-860, 2017, ISBN: 978-618-83186-0-1.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Διαρροή, Εξόρυξη Δεδομένων

Lazarinis, Fotis; Verykios, Vassilios S; Panagiotakopoulos, Chris

A mobile application for user regulated self-assessments Inproceedings

In Proc. of the 13th International Conference on Mobile Learning 2017, pp. 56-62, 2017, ISBN: 978-989-8533-61-6 .

Links | BibTeX | Ετικέτες: adaptation, Assessment, mobile learning, self-assessment

Νιάρη, Μαρία; Σαμαράς, Χρήστος; Κουτσούκος, Βλάσιος; Λιοναράκης, Αντώνης; Βερύκιος, Βασίλειος

Eξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση: Η περίπτωση ελέγχου οχήματος από απόσταση Journal Article Forthcoming

Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Forthcoming.

Links | BibTeX | Ετικέτες: έλεγχος οχήματος, Εξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση, εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση

Kagklis, Vasileios; Lionarakis, Antonis; Marketos, Gerasimos; Panagiotakopoulos, Chris T; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S

Student Admission Data Analytics for Open and Distance Education in Greece Journal Article Forthcoming

Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Forthcoming.

BibTeX | Ετικέτες: admission demographics, Data analytics, distance education, registration applications

Kouvara, Theodora K; Karachristos, Christoforos V; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S

Children's voice and school improvement: The role of technology in the inclusive school of the future Inproceedings Forthcoming

In Proc. of the 69th OMEP World Assembly and International Conference, Forthcoming.

BibTeX | Ετικέτες: children's voice, digital storytelling, improvement of the school unit, inclusive education

2016

Karachristos, Christoforos V; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S; Lazarinis, Fotis; Sakkopoulos, Evangelos; Androulakis, George

Promoting Active Learning using a web-based Audience Response System Inproceedings

In Proc. of the 20th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2016), 2016, ISBN: 978-1-4503-4789-1.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Active Learning, Audience Response System, distance education, Learning Technologies, Perception Analyzer

Kagklis, Vasileios; Lionarakis, Antonis; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S

A Learning Analytics Methodology for Student Performance Assessment in a Distance and Open Education Environment Inproceedings

In Proc. of The Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2016 (EADTU conference 2016), pp. 735-748, 2016.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Big Data, distance education, Learning Analytics, Student Performance Assessment

2015

Βερύκιος, Βασίλειος Σ; Καγκλής, Βασίλειος; Σταυρόπουλος, Ηλίας Κ

Η επιστήμη των δεδομένων μέσα από τη γλώσσα R Book

Εκδόσεις Κάλλιπος, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 2015, ISBN: 978-960-603-394-0.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Ανακάλυψη Γνώσης, Γλώσσα R, Γνώσης, Εξόρυξη Δεδεομένων, Επιστήμη Δεδομένων

Αντωνέλου, Γεωργία Ε; Βερύκιος, Βασίλειος Σ; Καλαντζή, Ροζαλία Γ; Παπαγιωτακόπουλος, Χρήστος Θ; Σταυρόπουλος, Ηλίας Κ

Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω Μικτής Μάθησης και ΤΠΕ Inproceedings

In Proc. of the 8th International Conference in Open and Distance Learning 2015 (ICODL2015), Section A: theoretical papers, original research and scientific articles, pp. 72-81, 2015.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Μικτή Μάθηση, Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, ΤΠΕ

Antonelou, Georgia; Karachristos, Christoforos; Stavropoulos, Elias; Verykios, Vassilios S

Enhancing self-learning in a Web-Based Course using Predefined Learning Paths Inproceedings

In Proc. of the 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2015), pp. 3930-3939, Seville, Spain, 2015, ISBN: 978-84-608-2657-6.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Distance Learning, Elias Stavropoulos, Moodle, Personalized Learning, Predefined Learning Path, Self-Learning, Vassilios S. Verykios Adult Learning

Seremeti, Lambrini; Aggelopoulou, Nikolitsa; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

Binary Relations in Educational Ontologies Conference

7th Balcan Conference in Informatics, 2-4 September, Craiova, Romania, 2015.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες:

Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S; Kagklis, Vasileios

A Transversal Hypergraph Approach for the Frequent Itemset Hiding Problem Journal Article

Knowledge and Information Systems, 47 (3), pp. 625-645, 2015.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Hiding frequent itemsets, Privacy-preserving data mining, Transversal hypergraph generation

Spyropoulou, Natalia; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

Design and development of a web-based tool for supporting educators during an instructional design process based on learning outcomes Proceeding

Barcelona, Spain, 2015.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: ABCD model, Instructional Design, learning outcomes, web based tool

Panopoulou, Chara; Spyropoulou, Natalia; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

Exploiting Concept Map Mining Process for e- Content Development Proceeding

Barcelona, Spain, 2015.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Concept Map, Concept Map Mining, e-content, E-learning

Spyropoulou, Natalia; Demopoulou, Gerasimoula; Pierrakeas, Christos; Koutsonikos, Ioannis; Kameas, Achilles

Developing a computer programming MOOC Proceeding

Prague, Czech Republic, 2015.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες:

Goumopoulos, Christos; Kokkos, Nikos; Karachristos, Christoforos; Kameas, Achilles

Bridging the Gap Between Virtual and Physical Classrooms to Enhance Distance Learning Experience Proceeding

Prague, Czech Republic, 2015.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: location tracking; smart classroom; distance learning; pervasive computing; context-awareness; filtering;

Kagklis, Vasileios; Karatrantou, Anthi; Tantoula, Maria; Panagiotakopoulos, Chris T; Verykios, Vassilios S

A Learning Analytics Methodology for Detecting Sentiment in Student Fora: A Case Study in Distance Education Journal Article

European Journal of Open, Distance and e-Learning, 18 , 2015, ISSN: 1027-5207.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Educational Data Mining, Learning Analytics, Sentiment analysis, Social Network Analysis

Αντωνέλου, Γεωργία; Βερύκιος, Βασίλειος; Καλαντζή, Ροζαλία; Παναγιωτακόπουλος, Χρήστος; Σταυρόπουλος, Ηλίας

Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω στοιχείων Μικτής Μάθησης και ΤΠΕ Proceeding

Αθήνα, 2015.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Μικτή Μάθηση, Συμβουλευτικές Συναντήσεις, ΤΠΕ 1. Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων στο ΕΑΠ Η

2014

Spyropoulou, Natalia; Karathanasis, Ioannis; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilleas

Clarifying the digital content output formats for mobile learning in higher education Proceeding

2014.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες:

Spyropoulou, Natalia; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

Creating MOOC Guidelines based on best practices Proceeding

Barcelona, Spain, 2014.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: best practices, distance education, MOOCs, open learning

Karachristos, Christoforos; Goumopoulos, Christos; Kameas, Achilles

Enhancing Collaborative Learning and Management Tasks through Pervasive Computing Technologies Proceeding

Rome, Italy, 2014.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Smart Classroom; collaborative learning; pervasive computing; physical interaction

Panopoulou, Chara; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

THE EXTENTED CORRELLATION VERB ONTOLOGY: A NEW APPROACH FOR OBJECT PROPERTIES SPECIFICATION WITHIN DOMAIN KNOWLEDGE REPRESENTATION Proceeding

2014.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες:

Aggelopoulou, Niki; Pierrakeas, Christos; Artikis, Alexander; Kalles, Dimitris

Ontological Modelling for Intelligent e-Learning Proceeding

Athens, Greece, 2014.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: artificial intelligence {–} applications, distance education, Lifelong learnig, ontologies

Fragou, Olga; Kameas, Achilles

Promoting Professional Development in Open and Distance Learning Settings: Developing Communities of Instructional Practice Proceeding

Kopenhagen, Denmark, 2014.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: communities of practice, Instructional Design, Open and Distance Learning, Professional Development

Fragou, Olga; Kameas, Achilles

Supporting ODL Tutors in Learning Design: the case of D4P Proceeding

Tallinn, Estonia, 2014.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Database design, higher education, Learning Design, Open and Distance Learning

2013

Spanaka, Adamantia; Theodosiou, Aspasia

Χαρακτηριστικά Επιτυχίας Εκπαιδευομένων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Πρόταση πρακτικής εφαρμογής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: δημογραφικά χαρακτηριστικά, επιτυχία σπουδών από απόσταση, μαθησιακό προφίλ

Spanaka, Adamantia; Kameas, Achilles

Πόσο ανοικτοί μπορεί να είναι οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ); Παραδείγματα εφαρμογής και αξιοποίησης Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, Πνευματικά Δικαιώματα

Spanaka, Adamantia; Kameas, Achilles

Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): Προτάσεις Εφαρμογής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΕΕΥΕΜ) Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: ΕΑΠ, Συντελεστές δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση

Fragou, Olga; Daousis, Dimitrios; Lazaropoulos, Spyridon

Αξιοποίηση του LAMS για τη σχεδίαση διαδικτυακών δραστηριοτήτων: στάσεις φοιτητών σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτή και τις κατηγορίες εργαλείων LAMS Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: εμπειρική έρευνα, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μαθησιακές δραστηριότητες LAMS

Kameas, Achilles; Spanaka, Adamantia; Pierrakeas, Christos

Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Δημιουργία έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση, Οδηγός Παιδαγωγικών Προδιαγραφών

Pierrakeas, Christos; Panagiotopoulos, Ioannis; Kameas, Achilles

A Correlation Verb (CorrVerb) Ontology for Object Properties Specification within Knowledge Domain Representations Proceeding

Thessaloniki, Greece, 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Distance Learning, Domain Knowledge Representation, e- Learning, Formal Ontology, SUMO, WordNet

Fragou, Olga; Kameas, Achilles

Design 4 Pedagogy (D4P): Designing a Pedagogical Tool for Open and Distance Learning Activities Proceeding

Sophia Antipolis, France, 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: e learning planning, learning activities, pedagogical planner, Rapid Prototyping

Fragou, Olga; Kameas, Achilles

Developing a User Oriented Design Methodology for Learning Activities Using Boundary Objects Proceeding

Prague, Czech Republic, 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Boundary Objects, communities of practice, Design Research, empirical research, Learning Design, participatory design

Stefani, Antonia; Kameas, Achilles

Educational Content in Open and Distance Learning Environments: an insight into the use of standards and guidelines for evaluation Proceeding

Thessaloniki, Greece, 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Assessment, certification guidelines, Digital Educational content, Lifecycle Model, Open and Distance Learning, Quality Assurance

83 entries « 1 of 2 »