+30 2610 367736

Συντελεστές

Καθηγητής ΕΑΠ
Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο Δρ. Γεώργιος Χατζηγεωργίου είναι Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’, Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του ΕΑΠ. Εργάστηκε 11 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας και σύμβουλος-μηχανικός στην μελέτη κατασκευών από σκυρόδεμα και χάλυβα, συμπεριλαμβανομένων ανεμογεννητριών, μεγάλων αθλητικών χώρων, σταθμών του μετρό και άλλων ειδικών έργων. Έχει δημοσιεύσει περίπου 250 τεχνικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων. Η ερευνητική του εμπειρία περιλαμβάνει πάνω από 20 ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα της σεισμικής μηχανικής και των φυσικών καταστροφών. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του έχουν μνημονευθεί σε περισσότερες από 3600 εργασίες άλλων ερευνητών (βλ: https://scholar.google.com/citations?user=4dD1xTQAAAAJ&hl=el.)

https://unsplash.com/@jcpeacock
Σύμβουλος-Καθηγήτρια ΕΑΠ

Η Δρ. Φωτεινή Κωνσταντακοπούλου είναι Πτυχιούχος και Διδάκτωρ Χημείας από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε 12 Κεφάλαια σε Βιβλία, 35 άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 10 άρθρων σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Το ερευνητικό της έργο έχει μνημονευτεί σε περισσότερες από 245 εργασίες άλλων ερευνητών ενώ εμφανίζει h-index=9 κατά GoogleScholar (βλ. https://scholar.google.com/citations?user=q3zXE6wAAAAJ&hl=en). ) Είναι Σύμβουλος-Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στα μεταπτυχιακά προγράμματα ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ και ‘Διαχείριση Αποβλήτων’ ενώ έχει επιβλέψει ή συνεπιβλέψει πάνω από 55 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι Κριτής σε 16 διεθνή περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την υπολογιστική χημεία, την υγεία και ασφάλεια στα τεχνικά έργα, την εφαρμοσμένη χημεία, τις τεχνολογίες περιβάλλοντος και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη διαχείριση αποβλήτων και την επιστήμη των προηγμένων υλικών.

https://unsplash.com/photos/n8jeOSxCRfQ
University of Wolverhampton

Ο Δρ. Γεώργιος Παπαβασιλείου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Προγράμματος Πολιτικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Σκωτίας και Ανώτερο Μέλος της Ακαδημίας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού (2007) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» με έμφαση στην Αντισεισμική Μηχανική (2008) από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2017). Επιπλέον, κατέχει Επαγγελματικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διδασκαλία σε Κολέγια της Σκωτίας» (2019) και Μεταπτυχιακό τίτλο στην «Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση» (2021) από το University of the Highlands and Islands. Επιπλέον, έχει εργαστεί σαν Πολιτικός Μηχανικός στην Ελλάδα και την Κύπρο (2008-2018). Μετά την αναγόρευσή του σε Διδάκτορα Πολιτικό Μηχανικό από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2014), εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2014-2015) και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (2015-2017). Έχει διατελέσει Συνεργάτης Καθηγητής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας (2016-2018), Καθηγητής στο Mediterranean College (2017-2018), Λέκτορας στο University of the Highlands and Islands (2018-2020) και Επίκουρος Καθηγητής στο University of Wolverhampton (2020-2022). Έχει επιβλέψει 21 προπτυχιακές, 8 μεταπτυχιακές και 3 διδακτορικές διατριβές. Το δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο απαριθμεί μεταξύ άλλων 38 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρίση, 2 εκπαιδευτικά συγγράμματα και 5 διατριβές και λαμβάνει συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ετεροαναφορών. Είναι αξιολογητής σε 31 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η έρευνά του συνδυάζει τα πεδία της υπολογιστικής μηχανικής και του δομοστατικού σχεδιασμού με έμφαση στο βιώσιμο σχεδιασμό και ενίσχυση δομικών κατασκευών και έχει βραβευθεί στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

https://unsplash.com/@seteales
Αναπλ. Καθηγητής ΕΑΠ

Ο Γεώργιος Α. Παπαγιαννόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ. Είναι κάτοχος Διπλώματος, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος, όλα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα έτη 2013-2019 διατέλεσε Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, διδάσκοντας τα μαθήματα ‘Σχεδιασμός Μεταλλικών Στοιχείων’ και ‘Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών’. Επίσης τα έτη 2009-2019 διατέλεσε μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ και ‘Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές’. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου (στα αγγλικά), 2 κεφαλαίων σε βιβλία (στα αγγλικά), 43 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 40 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει 598 αναφορές και h-index 12 κατά Google Scholar. Είναι Κριτής σε 25 διεθνή περιοδικά και έλαβε τα έτη 2014 & 2017 από τον εκδοτικό οίκο Elsevier το βραβείο ‘Κριτή εξαιρετικής συνεισφοράς’. Έχει συμμετάσχει σε 5 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αντισεισμική μηχανική, την ανάλυση και το σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών, τα συστήματα παθητικού ελέγχου κατασκευών, την απόσβεση των κατασκευών και την αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής.
http://papagiannopoulos.eap.gr/ https://scholar.google.gr/citations?user=WziDjDEAAAAJ&hl=el&oi=ao

https://unsplash.com/@seteales
Καθηγητής ΠΑΔΑ

Ο Νίκος Πνευματικός είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στη Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Πολίτικων Μηχανικών. Είναι επίσης μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στα μεταπτυχιακά προγράμματα ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ και ‘Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές’. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου και 3 κεφαλαίων σε βιβλία, 39 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 74 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει 534 αναφορές και h-index 13 κατά Google Scholar. Είναι Κριτής σε αρκετά διεθνή περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών, ανάλυση και σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών και γεφυρών, την ενόργανη παρακολούθηση, διακρίβωση βλαβών και κόπωση των κατασκευών, την εκτίμηση σεισμικού κινδύνου και υπολογισμό απωλειών, τις επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών, το σχεδιασμό κατασκευών έναντι ακραίων φορτίσεων όπως εκρηκτικών φορτίων ή πυρκαγιάς και το σχεδιασμό κατασκευών έναντι πολλαπλών φυσικών καταστροφών.