+30 2610 367736

Συντελεστές

Καθηγητής ΕΑΠ
Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο Δρ. Γεώργιος Χατζηγεωργίου είναι Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για τη Διαχείριση Τεχνικών Έργων. Εργάστηκε 11 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας και σύμβουλος-μηχανικός στην μελέτη κατασκευών από σκυρόδεμα και χάλυβα, συμπεριλαμβανομένων ανεμογεννητριών, μεγάλων αθλητικών χώρων, σταθμών του μετρό και άλλων ειδικών έργων. Έχει δημοσιεύσει περίπου 180 τεχνικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων. Η ερευνητική του εμπειρία περιλαμβάνει πάνω από 10 ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα της σεισμικής μηχανικής και των φυσικών καταστροφών. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του έχουν μνημονευθεί περίπου σε 2500 εργασίες άλλων ερευνητών (βλ: https://scholar.google.com/citations?user=4dD1xTQAAAAJ&hl=el.)

https://unsplash.com/@jcpeacock
Σύμβουλος-Καθηγήτρια ΕΑΠ

Η Δρ. Φωτεινή Κωνσταντακοπούλου είναι Πτυχιούχος και Διδάκτωρ Χημείας από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας ενός Κεφαλαίου σε Βιβλίο, 15 άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 8 άρθρων σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Το ερευνητικό της έργο έχει μνημονευτεί σε περισσότερες από 120 εργασίες άλλων ερευνητών ενώ εμφανίζει h-index=5 κατά GoogleScholar (βλ. https://scholar.google.com/citations?user=q3zXE6wAAAAJ&hl=en). ) Είναι Σύμβουλος-Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στα μεταπτυχιακά προγράμματα ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ και ‘Διαχείριση Αποβλήτων’ ενώ έχει επιβλέψει ή συνεπιβλέψει πάνω από 40 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι Κριτής σε αρκετά διεθνή περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την υπολογιστική χημεία, την υγεία και ασφάλεια στα τεχνικά έργα, την εφαρμοσμένη χημεία, τις τεχνολογίες περιβάλλοντος και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη διαχείριση αποβλήτων και την επιστήμη των προηγμένων υλικών.

https://unsplash.com/photos/n8jeOSxCRfQ
University of Wolverhampton

Ο Δρ. Γεώργιος Παπαβασιλείου είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Πολιτική Μηχανική και Κατασκευαστική Τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο του Wolverhampton, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στα «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» (Δ.Π.Θ. 2008) με έμφαση στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό και στη «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» (Ε.Α.Π. 2017). Κατέχει επίσης τίτλο εξειδίκευσης στη διδασκαλία στην ανώτερη εκπαίδευση στη Σκωτία (U.H.I. 2019). Μετά την απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορος Πολιτικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής, διδακτικό προσωπικό και διευθυντής προγράμματος σε Πανεπιστήμια στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι συγγραφέας 35 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρίση, 2 βιβλίων και 5 διατριβών.(βλ. https://scholar.google.com.au/citations?hl=en&user=6l3phKcAAAAJ ). Το ερευνητικό του έργο συνδυάζει τα πεδία του Δομοστατικού Σχεδιασμού και της Υπολογιστικής Μηχανικής.

https://unsplash.com/@seteales
Σύμβουλος-Καθηγητής ΕΑΠ

Ο Γεώργιος Α. Παπαγιαννόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ. Είναι κάτοχος Διπλώματος, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος, όλα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα έτη 2013-2019 διατέλεσε Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, διδάσκοντας τα μαθήματα ‘Σχεδιασμός Μεταλλικών Στοιχείων’ και ‘Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών’ Επίσης τα έτη 2009-2019 διατέλεσε μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ στα μεταπτυχιακά προγράμματα ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ και ‘Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές’. Είναι συγγραφέας 2 κεφαλαίων σε βιβλία (στα αγγλικά), 39 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 38 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει 372 αναφορές και h-index 9 κατά Google Scholar. Είναι Κριτής σε 18 διεθνή περιοδικά και έλαβε τα έτη 2014 & 2017 από τον εκδοτικό οίκο Elsevier το βραβείο ‘Κριτή εξαιρετικής συνεισφοράς’. Έχει συμμετάσχει σε 5 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αντισεισμική μηχανική, την ανάλυση και το σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών, τα συστήματα παθητικού ελέγχου και την αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής. Κατά τα έτη 2009-2014 εργάστηκε ως ιδιώτης Πολιτικός Μηχανικός εκπονώντας στατικές μελέτες.

https://unsplash.com/@seteales
Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΔΑ

Ο Νίκος Πνευματικός είναι Αναπλ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στη Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Πολίτικων Μηχανικών. Είναι επίσης μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στα μεταπτυχιακά προγράμματα ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ και ‘Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές’. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου και 3 κεφαλαίων σε βιβλία, 30 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 50 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι Κριτής σε αρκετά διεθνή περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών, ανάλυση και σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών και γεφυρών, την ενόργανη παρακολούθηση, διακρίβωση βλαβών και κόπωση των κατασκευών, την εκτίμηση σεισμικού κινδύνου και υπολογισμό απωλειών, τις επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών, το σχεδιασμό κατασκευών έναντι εκρηκτικών φορτίων.