+30 2610 367736

Συντελεστές

Καθηγητής ΕΑΠ
Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο Δρ. Γεώργιος Χατζηγεωργίου είναι Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Διευθυντής τ ου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για τη Διαχείριση Τεχνικών Έργων. Εργάστηκε 11 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας και σύμβουλος-μηχανικός στην μελέτη κατασκευών από σκυρόδεμα και χάλυβα, συμπεριλαμβανομένων ανεμογεννητριών, μεγάλων αθλητικών χώρων, σταθμών του μετρό και άλλων ειδικών έργων. Έχει δημοσιεύσει περίπου 170 τεχνικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων. Η ερευνητική του εμπειρία περιλαμβάνει πάνω από 10 ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα της σεισμικής μηχανικής και των φυσικών καταστροφών. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του έχουν μνημονευθεί περίπου σε 2000 εργασίες άλλων ερευνητών (βλ: https://scholar.google.com/citations?user=4dD1xTQAAAAJ&hl=el.)

https://unsplash.com/@jcpeacock
Σύμβουλος-Καθηγήτρια ΕΑΠ

Η Δρ. Φωτεινή Κωνσταντακοπούλου είναι Πτυχιούχος και Διδάκτωρ Χημείας από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας ενός Κεφαλαίου σε Βιβλίο, 11 άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 4 άρθρων σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Το ερευνητικό της έργο έχει μνημονευτεί σε περισσότερες από 110 εργασίες άλλων ερευνητών ενώ εμφανίζει h-index=5 κατά GoogleScholar (βλ. https://scholar.google.com/citations?user=q3zXE6wAAAAJ&hl=en). ) Είναι Σύμβουλος-Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στα μεταπτυχιακά προγράμματα ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ και ‘Διαχείριση Αποβλήτων’ ενώ έχει επιβλέψει ή συνεπιβλέψει πάνω από 30 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την υπολογιστική χημεία, την υγεία και ασφάλεια στα τεχνικά έργα, την εφαρμοσμένη χημεία, τις τεχνολογίες περιβάλλοντος και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη διαχείριση αποβλήτων και την επιστήμη των προηγμένων υλικών.

https://unsplash.com/photos/n8jeOSxCRfQ
University of the Highlands and Islands

Ο Δρ. Γεώργιος Παπαβασιλείου είναι Λέκτορας στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού στο University of the Highlands and Islands, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στα «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» με έμφαση στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό και στη «Διαχείριση Τεχνικών Έργων». Μετά την απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορος Πολιτικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και διδακτικό προσωπικό στην Κύπρο και την Ελλάδα. Είναι συγγραφέας 25 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρίση, 2 βιβλίων και 5 διατριβών (βλ. https://scholar.google.com.au/citations?hl=en&user=6l3phKcAAAAJ ). Το ερευνητικό του έργο συνδυάζει τα πεδία του Δομοστατικού Σχεδιασμού και της Υπολογιστικής Μηχανικής.

https://unsplash.com/@seteales
Σύμβουλος-Καθηγητής ΕΑΠ

Ο Δρ. Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στα μεταπτυχιακά προγράμματα ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ και ‘Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές’. Είναι συγγραφέας 2 κεφαλαίων σε βιβλία (στα αγγλικά), 28 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 35 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει 251 αναφορές και h-index7 κατά Google Scholar (βλ. https://scholar.google.gr/citations?user=WziDjDEAAAAJ&hl=el&oi=ao). Έχει συμμετάσχει σε 5 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αντισεισμική μηχανική, την ανάλυση και το σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών, τα συστήματα παθητικού ελέγχου και την υπολογιστική μηχανική. Τα έτη 2009-2014 εργάστηκε ως ιδιώτης Πολιτικός Μηχανικός εκπονώντας στατικές μελέτες.

https://unsplash.com/@seteales
Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΔΑ

Ο Δρ. Νίκος Πνευματικός γεννήθηκε στα Τρίκαλα (1974). Είναι κάτοχος Διπλώματος, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος, όλα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι Αναπλ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι επίσης μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στα μεταπτυχιακά προγράμματα ‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’ και ‘Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές’. Έχει επιβλέψει πλήθος πτυχιακών εργασιών στο ΤΕΙ Αθήνας και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο ΤΕΙ Πειραιά. Είναι συγγραφέας 3 κεφαλαίων σε βιβλία (στα αγγλικά), 21 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 44 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει περίπου 200 ετεροαναφορές, h-index=7 και i10-index=5 κατά Google Scholar (βλ. https://scholar.google.com/citations?user=HhlUcgMAAAAJ&hl=en). Είναι Κριτής σε αρκετά διεθνή περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον αντισεισμικό σχεδιασμό και ανάλυση των κατασκευών, την ενόργανη παρακολούθηση και διακρίβωση βλαβών των κατασκευών, την εκτίμηση σεισμικού κινδύνου και υπολογισμό απωλειών, τις επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών, το σχεδιασμό κατασκευών έναντι εκκριτικών φορτίων και την ανάλυση και αντισεισμικό σχεδιασμό γεφυρών.