Συντελεστές μαθήματος "ΠΛΗ0 - Βασικές και Θεμελιώδεις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών"

Δημήτρης Καλλές

Υπεύθυνος συντονισμού ανάπτυξης, Διευθυντής ΠΛΗ

Ο Δημήτρης Καλλές είναι Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας στο ΕΑΠ (στο αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη-Εφαρμογές»). Είναι Διευθυντής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική». Έχει συμμετάσχει σε εργασίες ανάπτυξης και κριτικής ανάγνωσης υλικού για εξ απόστασης σπουδές και έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπαιδευτική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Μιχάλης Ξένος

Υπεύθυνος συντονισμού ανάπτυξης, Διευθυντής ΠΛΗ (ως το 2016)

Ο Δρ. Μιχάλης Ξένος είναι καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2016 και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εξασφάλισης Ποιότητας και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή. Στο ΕΑΠ έχει διατελέσει μέλος ΔΕΠ από το 2000 έως το 2016. Επίσης έχει διατελέσει διευθυντής του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών πληροφορικής και του αντίστοιχου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, διευθυντής της μονάδας εσωτερικής αξιολόγησης και επιμόρφωσης, διευθυντής της ερευνητικής ομάδας ποιότητας λογισμικού, και διευθυντής του εργαστήριου ποιότητας λογισμικού.

Γιώργος Γραββάνης

Επιστημονική επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού

Ο Γιώργος Γραββάνης είναι καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Αριθμητικοί Υπολογισμοί». Στο ΕΑΠ, έχει διατελέσει για πολλά χρόνια Συντονιστής και μέλος ΣΕΠ στην ΠΛΗ10 (Εισαγωγή στη Πληροφορική) και σήμερα είναι μέλος ΣΕΠ στην ΠΛΗ12 ( Μαθηματικά για  Πληροφορική Ι).

Γιάννης Βογιατζής

Εισηγητής εκπαιδευτικού υλικού

Ο Ιωάννης Βογιατζής είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικης, μέλος ΣΕΠ στην ΠΛΗ10 του ΕΑΠ και έχει επιβλέψει διπλωματικές εργασίες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ “Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα”.

Χρήστος Γεωργιάδης

Εισηγητής εκπαιδευτικού υλικού

Ο Χρήστος Γεωργιάδης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Είναι περισσότερα από 15 έτη Σύμβουλος (ΣΕΠ) στη ΠΛΗ10 (Εισαγωγή στη Πληροφορική), έχει συμμετάσχει σε δράσεις ανάπτυξης (ψηφιακού) εκπαιδευτικού υλικού του ΕΑΠ, έχει επιβλέψει αρκετές διπλωματικές εργασίες στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ “Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα” και “Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού”. Επίσης, έχει υπηρετήσει ως Συντονιστής στη μεταπτυχιακή Θ.Ε. ΣΔΥ61 (Συστήματα Κινητού Υπολογισμού).

Βασίλης Δημακόπουλος

Εισηγητής εκπαιδευτικού υλικού

Ο Βασίλειος Δημακόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνεργάστηκε με το ΕΑΠ ως μέλος ΣΕΠ στο Πρόγραμμα Σπουδών “Πληροφορική”, στην ενότητα ΠΛΗ11 (2008-2011) και την ενότητα ΠΛΗ10 (2011-2017).

Γιάννης Κουτσονίκος

Εισηγητής εκπαιδευτικού υλικού

Ο Κουτσονίκος Ιωάννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ-10 – «Εισαγωγή στην Πληροφορική», στην οποία έχει διατελέσει Βοηθός Συντονιστή επί 11 έτη. Διαθέτει πολυετή εμπειρία (άνω των 20 ετών) στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο ως μέλος ΣΕΠ όσο και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Δημήτρης Κύδρος

Εισηγητής εκπαιδευτικού υλικού

Ο Δημήτρης Κύδρος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Είναι επίσης μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καθώς για αρκετά ακαδημαϊκά έτη συμμετείχε στη Θ.Ε. ΠΛΗ10 (Εισαγωγή στην Πληροφορική), ενώ τα τελευταία ακαδημαϊκά έτη συμμετέχει στη Θ.Ε. ΔΕΟ45 (Ηλεκτρονικό Επιχειρείν).

Σωτήρης Κωτσιαντής

Εισηγητής εκπαιδευτικού υλικού

Ο Σωτήρης Κωτσιαντής είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι ΣΕΠ στην ΠΛΗ10 και έχει επιβλέψει πτυχιακές εργασίες στα πλαίσια της ΠΛΗ40 και διπλωματικές εργασίες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ “Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα”.

Γιώργος Μανής

Εισηγητής εκπαιδευτικού υλικού

Ο Γιώργος Μανής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάζεται περισσότερα από 20 χρόνια ως ΣΕΠ στο ΕΑΠ, υπηρετώντας στις θεματικές ενότητες ΠΛΗ10 και ΠΛΗ24.

Χρήστος Πιερρακέας

Εισηγητής εκπαιδευτικού υλικού

Ο Δρ Χρήστος Πιερρακέας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο τον «Σχεδιασμό, Ανάλυση και Ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής με έμφαση στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία». Είναι περισσότερα από 20 έτη Καθηγητής / Σύμβουλος (ΣΕΠ) στη ΠΛΗ10 (Εισαγωγή στη Πληροφορική) και έχει συμμετάσχει από το 1998 σε όλες τις δράσεις ανάπτυξης (ψηφιακού) εκπαιδευτικού υλικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Θρασύβουλος Τσιάτσος

Εισηγητής εκπαιδευτικού υλικού

Ο Θρασύβουλος Τσιάτσος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Εκπαίδευση». Είναι περισσότερα από 15 έτη Σύμβουλος (ΣΕΠ) στη ΠΛΗ10 (Εισαγωγή στη Πληροφορική) και έχει συμμετάσχει από το 2006 σε δράσεις ανάπτυξης (ψηφιακού) εκπαιδευτικού υλικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Κυριάκος Πατριαρχέας

Κριτικός αναγνώστης υλικού

Ο Δρ. Κυριάκος Πατριαρχέας† ήταν μέλος ΣΕΠ στην θεματική ενότητα ΠΛΗ10 της σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του ΕΑΠ και είχε ασχοληθεί ερευνητικά με το πεδίο της εκπαίδευσης από απόσταση και είχε μεγάλη εμπειρία στην εκπαιδευτική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Δημήτρης Σιδέρης

Υπεύθυνος εκπαιδευτικού σχεδιασμού

Ο Δημήτρης Σιδέρης είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) ως ειδικός εκπαιδευτικού σχεδιασμού, με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων. Είναι επιστήμονας Πληροφορικής με εξειδίκευση στην Ηλεκτρονική Μάθηση (MSc) και την Εκπαίδευση Ενηλίκων (MEd).

Ιλόνα-Ελευθερία Ουασίτσα

Ειδικός τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης και εκπαιδευτικού σχεδιασμού

Η Ιλόνα είναι υποψήφια διδάκτορας στο πεδίο των αναδυόμενων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Έχει πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην «Ηλεκτρονική Μάθηση» από το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2010 συνεργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα με ερευνητικούς/ ακαδημαϊκούς ή/και άλλους φορείς στα πεδία της εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης ενηλίκων και δια βίου μάθησης, της τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης και της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Με το ΕΑΠ συνεργάστηκε ως υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο