Δημήτριος Ζευγώλης
Καθηγητής
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών