Ζαχαρίας Παληός
Καθηγητής
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών