Οκτώβριος 9, 2017
scratch_eap

Πρόσκληση για επιμόρφωση μαθητών στο Scratch

Πρόσκληση Καλούνται οι Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α/βάθμια ή στη Β/βάθμια Εκπαίδευση, και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το επιμορφωτικό σεμινάριο «Προγραμματίζω – Δημιουργώ – Μαθαίνω με το Scratch» να συμμετάσχουν πλέον ως Επιμορφωτές των Μαθητών τους το σχολείο και να εντάξουν το Scratch στην διδασκαλία τους. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον σύνδεσμο http://scratchcoding.eap.gr/
Ιούλιος 27, 2017
pentalofos_eeyem_site

Πρόσκληση Επιμόρφωσης Συμμετεχόντων στην Εβδομάδα Ψηφιακής Ενημέρωσης στη γλώσσα Scratch

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) καλεί τους συμμετέχοντες της Εβδομάδας Ψηφιακής Ενημέρωσης να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο εκμάθησης της γλώσσας προγραμματισμού Scratch. Το sεμινάριο προσφέρεται δωρεάν τους συμμετέχοντες της Εβδομάδας Ψηφιακής Ενημέρωσης και θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ […]
Ιούλιος 25, 2017
IRIS_logo

Επιστολή Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Project IRIS ως «success story»

Ανακοίνωση: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο IRIS που εκπονήθηκε στα πλαίσια του ERASMUS+ με κωδικό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP- «Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents» – (IRIS), επιλέχθηκε ως «success story» από ομάδα εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεότητας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας […]