Κίνηση και Πένα

Πριν ξεκινήσετε το μάθημα θα πρέπει να μπορείτε:
1. Nα χρησιμοποιείτε κατάλληλα καπελάκια για να ξεκινούν τα σενάρια σας


Ολοκληρώνοντας το μάθημα αυτό θα:
1. Γνωρίζετε τις βασικές εντολές κίνησης των αντικειμένων
2. Γνωρίζετε τις βασικές εντολές πένας και σχεδιασμού
3. Είστε σε θέση να δημιουργήσετε σενάρια με τα οποία τα αντικείμενα θα αλληλεπιδρούν με τον χρήστη κάνοντας κινήσεις ή σχέδια


<


Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης

Άσκηση 1

A. Δημιουργήστε ένα νέο έργο με ονομασία “Πρώτος σχεδιασμός”. Σε ένα αντικείμενο της επιλογής σας δώστε τα παρακάτω σενάρια και δοκιμάστε τα πατώντας το πάνω και το κάτω βέλος στο πληκτρολόγιό σας.

B. Στην συνέχεια υλοποιήστε άλλα δύο σενάρια για το αριστερό και δεξί βελάκι. Επίσης, μπορείτε, αν θέλετε να βάλετε την εντολή:

στα τέσσερα σενάρια που ενεργοποιούνται με τα βελάκια.

Γ. Δοκιμάστε να αλλάξετε στις “Πληροφορίες” του αντικειμένου τον άξονα περιστροφής και δείτε πως αυτό επιδρά στην κίνηση της γατούλας.

Δ. Μετά επεκτείνετε το έργο ορίζοντας στο ίδιο αντικείμενο τα παρακάτω σενάρια και δοκιμάστε τα.

Ε. Δημοσιεύσετε το έργο και προσθέστε το στη συλλογή: https://scratch.mit.edu/studios/1689333/

Προτεινόμενη Λύση άσκησης 1

Άσκηση 2

Δείτε εδώ ο ταξίδι που έκαναν οι Αργοναύτες αναζητώντας το Χρυσόμαλλο Δέρας . Στο έργο που θα βρείτε εδώ:

http://scratch.mit.edu/projects/34658094/ έχει υλοποιηθεί animation με την πορεία των αργοναυτών μέχρι την Κίρκη. Χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι εντολές:

Δείτε το και συμπληρώστε την πορεία τους μέχρι την Σκύλα και την Χάρυβδη. Αποθηκεύστε το έργο (ως ανάμειξη), δημοσιεύσετε το και προσθέστε το στη συλλογή: https://scratch.mit.edu/studios/1689343/ /p>

Προτεινόμενη Λύση άσκησης 2

Άσκηση 3

Δημιουργήστε ένα νέο έργο με ονομασία “Τετράγωνο”. Δώστε στη γατούλα το παρακάτω σενάριο. Συμπληρώστε το ώστε να σχηματίζεται ένα τετράγωνο όταν πατάτε πάνω στην σημαία.

Προσθέστε εντολές ώστε κάθε πλευρά να έχει διαφορετικό χρώμα και πάχος γραμμής.

Αποθηκεύστε το έργο (ως ανάμειξη), δημοσιεύσετε το και προσθέστε το στη συλλογή: https://scratch.mit.edu/studios/1690969/

Προτεινόμενη Λύση άσκησης 3

Τρεις εντολές ελέγχου

Πριν ξεκινήσετε το μάθημα θα πρέπει να μπορείτε:
1. Nα δημιουργείτε απλά σενάρια για τα αντικείμενα


Ολοκληρώνοντας το μάθημα αυτό θα:
1. Συγχρονίζετε τα σενάρια σας με την εντολή περίμενε
2. Δημιουργείτε λίγο πιο σύνθετα σενάρια με τις εντολές επανάληψης


<


Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης

Άσκηση 1

Δείτε στο έργο αυτό: http://scratch.mit.edu/projects/35581106/ τον συγχρονισμό του διαλόγου μεταξύ των δυο ηθοποιών που πραγματοποιήθηκε με χρήση της εντολής:

Συνεχίστε την σκηνή με το διάλογο που θα βρείτε εδώ: http://goo.gl/AMSxQQ. Αποθηκεύστε το έργο (ως ανάμειξη), δημοσιεύσετε το και προσθέστε το στη συλλογή: https://scratch.mit.edu/studios/1691002/

Προτεινόμενη Λύση άσκησης 1

Άσκηση 2

Σε ένα νέο έργο με ονομασία “Πέρα δώθε” δώστε στο αντικείμενο γατούλα το παρακάτω σενάριο και εκτελέστε το.

Στην συνέχεια συμπληρώστε το με τις παρακάτω εντολές για να δείτε πως λειτουργεί κάθε μία από αυτές.

Τέλος, δοκιμάστε να αλλάξετε στις “Πληροφορίες” του αντικειμένου τον άξονα περιστροφής και δείτε πως αυτό επιδρά στην κίνηση της γατούλας.

Αποθηκεύσετε, κάντε κοινόχρηστο το έργο και προσθέστε το στη συλλογή: hhttps://scratch.mit.edu/studios/1691687/

Προτεινόμενη Λύση άσκησης 2

Άσκηση 3

Σε ένα νέο έργο με ονομασία “Σχήμα με επανάληψη” δώστε στη γάτα το παρακάτω σενάριο.

Εκτελέστε το σενάριο για να το δείτε σε λειτουργία. Στην συνέχεια αυτοσχεδιάστε και παρατηρήστε κάθε φορά το αποτέλεσμα:
1. Προσθέστε κατάλληλες εντολές Πένας ώστε η γάτα να σχεδιάζει το τετράγωνο με διαφορετικό χρώμα σε κάθε πλευρά.
2. Αλλάξτε τον αριθμό στην εντολή κινήσου.
3. Αφαιρέστε τις εντολές “περίμενε” και παρατηρήστε το αποτέλεσμα.

Αποθηκεύστε το έργο, δημοσιεύσετε το και προσθέστε το στη συλλογή: https://scratch.mit.edu/studios/1691712/

Προτεινόμενη Λύση άσκησης 3

Άσκηση 4

Σε αυτό το έργο: http://scratch.mit.edu/projects/52540788 δώστε τα κατάλληλα σενάρια ώστε:

1. η γάτα να περπατάει αριστερά δεξιά,
2. τα μάτια της μίας κουκουβάγιας να κοιτάνε διαρκώς την γάτα και
3. τα μάτια της άλλης κουκουβάγιας να κοιτάνε το δείκτη του ποντικιού.

Παρατηρήστε πως κάθε κουκουβάγια αποτελείται από 3 αντικείμενα: ένα το σώμα/πρόσωπο και ένα το κάθε μάτι

Αποθηκεύστε το έργο, δημοσιεύσετε το και προσθέστε το στη συλλογή: https://scratch.mit.edu/studios/1691739/

Προτεινόμενη Λύση άσκησης 4

Table of Contents