Τα καπελάκια

Πριν ξεκινήσετε την ενότητα θα πρέπει:
1. Nα πληρείτε τα προαπαιτούμενα της 2ης ενότητας και επιπλέον
2. Nα μπορείτε να διαχειρίζεστε τα αντικείμενα στη σκηνή


Ολοκληρώνοντας το μάθημα αυτό θα :
1. Γνωρίζετε πότε εκτελείται ένα σενάριο και τι είναι τα συμβάντα
2. Γνωρίζετε ποια συμβάντα γίνονται αντιληπτά από τα αντικείμενα
3. Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα καπελάκια για να ξεκινά ένα σενάριο


Να θυμάστε ότι:
a. Κάθε αντικείμενο περιέχει τα δικά του σενάρια. Συνεπώς, πρέπει πρώτα να επιλέξετε το αντικείμενο και στη συνέχεια να υλοποιήσετε το κάθε σενάριό του.
b. Κάθε σενάριο πρέπει να ξεκινάει με ένα “καπελάκι” για να ξέρει το αντικείμενο πότε θα εκτελέσει τις εντολές που ακολουθούν.Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης

Άσκηση 1

Στο έργο “Μάγος” (που υλοποιήσατε στο μάθημα 2.1) να προσθέσετε σενάρια στα αντικείμενα ώστε:
- Οι νυχτερίδες να εμφανίζονται όταν γίνεται κλικ στην σημαία.
- Οι νυχτερίδες να εξαφανίζονται όταν ο χρήστης κάνει κλικ πάνω τους.
- Το φαντασματάκι να λέει “μπουουου” όταν ο χρήστης κάνει κλικ πάνω του.

Για τη δραστηριότητα αυτή θα χρειαστείτε τις παρακάτω εντολές:

Στο τέλος μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε το έργο.

Προτεινόμενη Λύση άσκησης 1

Άσκηση 2

Στο έργο “Ελλάδα” (που υλοποιήσατε στο μάθημα 2.1) να προσθέσετε σενάρια στα αντικείμενα ώστε όταν γίνεται κλικ σε κάθε αντικείμενο να εμφανίζεται μια μικρή περιγραφή για αυτό.

Στο τέλος μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε το έργο.

Προτεινόμενη Λύση άσκησης 2

Όψεις και Ήχος

Πριν ξεκινήσετε το μάθημα θα πρέπει να μπορείτε:
1. Να χρησιμοποιείτε κατάλληλα καπελάκια για να ξεκινούν τα σενάρια σας


Ολοκληρώνοντας το μάθημα αυτό θα:
1. Γνωρίζετε τις βασικές εντολές με τις οποίες αλλάζει η όψη των αντικειμένων
2. Γνωρίζετε πως εισάγετε και επεξεργάζεστε τον ήχο στο Scratch
3. Γνωρίζετε τις βασικές εντολές ήχου
4. Είστε σε θέση να δημιουργήσετε σενάρια με τα οποία τα αντικείμενα θα αλληλεπιδρούν με τον χρήστη αλλάζοντας όψη ή κάνοντας κάποιο ήχο

Να θυμάστε ότι:
a. Κάθε αντικείμενο περιέχει τα δικά του σενάρια. Συνεπώς, πρέπει πρώτα να επιλέξετε το αντικείμενο και στη συνέχεια να υλοποιήσετε το κάθε σενάριό του.
b. Κάθε σενάριο πρέπει να ξεκινάει με ένα “καπελάκι” για να ξέρει το αντικείμενο πότε θα εκτελέσει τις εντολές που ακολουθούν.
c. Οι εντολές μέσα σε κάθε σενάριο εκτελούνται με τη σειρά που εμφανίζονται από πάνω προς τα κάτω.Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης

Άσκηση 1

Συμπληρώστε το έργο “Ζάρια” (που υλοποιήσατε στο μάθημα 2.3) , έτσι ώστε όταν ο χρήστης πατάει έναν από τους αριθμούς 1 έως 6, το ζάρι να εμφανίζει την αντίστοιχη έδρα. Θα χρησιμοποιήσετε την εντολή “άλλαξε την ενδυμασία σε …”. Αποθηκεύστε το έργο.

Προτεινόμενη Λύση άσκησης 1

Άσκηση 2

Δημιουργήστε ένα νέο έργο με ονομασία “Δοκιμάζω όψεις και ήχους”. Επιβεβαιώστε ότι η γατούλα έχει δύο ενδυμασίες. Δώστε στη γατούλα τα παρακάτω σενάρια και δοκιμάστε τα.

Αποθηκεύστε, δημοσιεύσετε το έργο και προσθέστε το στη συλλογή: https://scratch.mit.edu/studios/1677928/

Τελική μορφή έργου

Άσκηση 3

Στο έργο “Μάγος” (που υλοποιήσατε στο μάθημα 3.1) να προσθέσετε εντολές ήχου στα σενάρια ώστε:
- Όταν γίνεται κλικ στην σημαία να ακούγεται ήχος καμπάνας (βρίσκεται στην βιβλιοθήκη Ήχων > Εφέ > Bell Toll).
- Όταν γίνεται κλικ πάνω στον μάγο να ακούγεται σαν να γελά (ο ήχος βρίσκεται στην βιβλιοθήκη Ήχων > Άνθρωποι > Laugh Male).
- Οι νυχτερίδες να κάνουν ήχο πριν εξαφανιστούν ( βιβλιοθήκη Ήχων > Ηλεκτρονικά > screech).
Στο τέλος αποθηκεύστε το έργο.

Προτεινόμενη Λύση άσκησης 3

Table of Contents