Σκηνικό & Αντικείμενα - Βασικές επεξεργασίες

Πριν ξεκινήσετε την 3η ενότητα θα πρέπει:
1. Να γνωρίζετε το περιβάλλον εργασίας του Scratch
2. Να έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στο http://scratch.mit.edu
3. Να μπορείτε να δημιουργείτε έργα, να τα αποθηκεύετε και να τα δημοσιεύετε
4. Να μπορείτε να προσθέτετε έργα σας σε συλλογές

Ολοκληρώνοντας το μάθημα αυτό θα μπορείτε να:
1. Προσθέτετε αντικείμενα στη σκηνή ενός έργου
2. Διαγράφετε ένα αντικείμενο από τη σκηνή
3. Αλλάζετε θέση, μέγεθος και όνομα σε ένα αντικείμενο
Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης

Άσκηση 1

Σε ένα νέο έργο διαγράψτε το πορτοκαλί γατάκι, εισάγετε από τη βιβλιοθήκη κατάλληλο υπόβαθρο και κατάλληλα αντικείμενα, τροποποιήστε το μέγεθος τους ώστε να δημιουργήσετε μία σκηνή όπως η παρακάτω. magician
Δώστε στο έργο σας το όνομα “Μάγος”. Να θυμάστε ότι για να αποθηκευτεί πρέπει πρώτα να έχετε συνδεθεί με τα στοιχεία του λογαριασμού σας. Δημοσιεύσετε το έργο και προσθέστε το στη συλλογή: http://scratch.mit.edu/studios/1630890

Προτεινόμενη Λύση

Άσκηση 2

Χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες που θα βρείτε εδώ: http://goo.gl/vnpoqY ή εδώ: http://goo.gl/OOr76X ορίστε τον χάρτη της Ελλάδας ως σκηνικό και τοποθετήστε τις υπόλοιπες φωτογραφίες ως αντικείμενα μέσα στο Scratch στην κατάλληλη θέση. Στην συνέχεια δημιουργήστε σενάριο για ένα από τα αντικείμενα ώστε “Όταν στο γίνει κλικ” να εμφανίσει περιγραφικό μήνυμα, όπως κάναμε στο μάθημα 2.3. Δώστε στο έργο σας το όνομα “Ελλάδα”. Να θυμάστε ότι για να αποθηκευτεί πρέπει πρώτα να έχετε συνδεθεί με τα στοιχεία του λογαριασμού σας. Δημοσιεύσετε το έργο και προσθέστε το στη συλλογή: http://scratch.mit.edu/studios/1630960

Προτεινόμενη Λύση

Σκηνικό & Αντικείμενα - Ενδυμασίες και υπόβαθρα

Πριν ξεκινήσετε το μάθημα θα πρέπει:
1. Nα μπορείτε να διαχειρίζεστε τα αντικείμενα στη σκηνή

Ολοκληρώνοντας το μάθημα αυτό θα μπορείτε:
2. Nα δημιουργήσετε νέες ενδυμασίες σε ένα αντικείμενο
3. Nα τροποποιήσετε ή να διαγράψετε υπάρχουσες ενδυμασίες
4. Nα δημιουργήσετε νέο υπόβαθρο για το σκηνικό σας
5. Nα τροποποιήσετε ή να διαγράψετε υπάρχοντα υπόβαθρα του σκηνικού


Σκηνικό & Αντικείμενα - Ζωγραφική

Ολοκληρώνοντας το μάθημα αυτό θα:
1. γνωρίζετε τις βασικές λειτουργίες του εργαλείου ζωγραφικής στο Scratch
Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης

Άσκηση 1

Δημιουργήστε ένα νέο έργο με την ονομασία “Ζάρια”. Διαγράψτε το πορτοκαλί γατάκι. Δημιουργήστε ένα νέο αντικείμενο (με τη ζωγραφική) με 6 ενδυμασίες. Κάθε ενδυμασία θα αντιστοιχεί σε μία έδρα του ζαριού. Αποθηκεύστε, δημοσιεύσετε το έργο και προσθέστε το στη συλλογή: https://scratch.mit.edu/studios/1645904/

Προτεινόμενη Λύση

Άσκηση 2

Δημιουργήστε ένα νέο έργο με όνομα “Ζωγραφιές”. Επεξεργαστείτε το πορτοκαλί γατάκι: αλλάξτε του χρώμα, κάντε αναστροφή και όποια άλλη αλλαγή θέλετε. Προσθέστε ένα επιπλέον αντικείμενο που θα σχεδιάσετε εξαρχής με την ζωγραφική, π.χ. μία μπάλα. Αποθηκεύστε, δημοσιεύσετε το έργο και προσθέστε το στη συλλογή: https://scratch.mit.edu/studios/1645906/

Προτεινόμενη Λύση

Table of Contents