Πρόγραμμα

ΦΑΣΗ I:   26 Ιουνίου 2017 – 1 Ιουλίου 2017

Η Φάση Ι περιλαμβάνει ασύγχρονη και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτή θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 έως και το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017. 

Ημέρα

Θεματολογία

Νο.

Ενότητα

Επιμέλεια

Δευτέρα 26/6/2017

1

Εισαγωγή στην Υπολογιστική Μηχανική

Χατζηγεωργίου

2

Υπολογιστικά Μαθηματικά

Πολύζος

3

Μηχανική του Συνεχούς Μέσου: Στερεά

Χατζηγεωργίου

Τρίτη 27/6/2017

4

Μηχανική του Συνεχούς Μέσου: Ρευστά

Τέντης

5

Στατική και Δυναμική των Κατασκευών

Χατζηγεωργίου

6

Προβλήματα Δυναμικού

Πολύζος

7

Διάδοση κυμάτων: Ελαστικότητα και Ακουστική

Παπαγιαννόπουλος

Τετάρτη 28/6/2017

8

Εισαγωγή στη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων

Χατζηγεωργίου

9

Η Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων

Χατζηγεωργίου

10

Προχωρημένες Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων

Χατζηγεωργίου

Πέμπτη 29/6/2017

11

Εισαγωγή στη Μέθοδο Συνοριακών Στοιχείων

Πολύζος

12

Η Μέθοδος Συνοριακών Στοιχείων

Πολύζος

13

Προχωρημένες Μέθοδοι Συνοριακών Στοιχείων

Πολύζος

Παρασκευή 30/6/2017

14

Υπολογιστική Βιολογία

Σγουρού

15

Υπολογιστική Φυσική

Γκιζάνη

16

Υπολογιστική Χημεία

Κωνσταντακοπούλου

Σάββατο

1/7/2017

17

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Πεπερασμένων Στοιχείων ANSYS

Τσινόπουλος

18

Ανάλυση Απλών Προβλημάτων με το ANSYS

Τσινόπουλος

19

Ανάλυση σύνθετων προβλημάτων με το ANSYS

Τσινόπουλος

  

ΦΑΣΗ II:   3 Ιουλίου 2017 – 6 Ιουλίου 2017

 

Σύγχρονη και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτή θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 έως και την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017. Η φάση αυτή θα αφορά σε ζωντανές τηλε-διαλέξεις με χρήση διαφανειών Power-Point και το πρόγραμμα είναι το εξής:

Ημέρα

Ώρα

Θεματολογία

Διδάσκων

Δευτέρα 3/7/2017

11:15 - 12:00

Εισαγωγή στην Υπολογιστική Μηχανική

Χατζηγεωργίου

12:15 - 13:00

Μηχανική του Συνεχούς Μέσου: Στερεά

Χατζηγεωργίου

14:15 - 15:00

Υπολογιστικά Μαθηματικά

Πολύζος

15:15 - 16:00

Προβλήματα Δυναμικού

Πολύζος

Τρίτη 4/7/2017

11:15 - 12:00

Στατική και Δυναμική των Κατασκευών

Χατζηγεωργίου

12:15 - 13:00

Εισαγωγή στη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων

Χατζηγεωργίου

14:15 - 15:00

Η Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων

Χατζηγεωργίου

15:15 - 16:00

Προχωρημένες Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων

Χατζηγεωργίου

Τετάρτη 5/7/2017

11:15 - 12:00

Διάδοση κυμάτων: Ελαστικότητα και Ακουστική

Παπαγιαννόπουλος

13:15 - 14:00

Εισαγωγή στη Μέθοδο Συνοριακών Στοιχείων

Πολύζος

14:15 - 15:00

Η Μέθοδος Συνοριακών Στοιχείων

Πολύζος

15:15 - 16:00

Προχωρημένες Μέθοδοι Συνοριακών Στοιχείων

Πολύζος

Πέμπτη 6/7/2017

11:15 - 12:00

Υπολογιστική Χημεία

Κωνσταντακοπούλου

12:15 - 13:00

Υπολογιστική Βιολογία

Σγουρού

14:15 - 15:00

Υπολογιστική Φυσική

Γκιζάνη

15:15 - 16:00

Μηχανική του Συνεχούς Μέσου: Ρευστά

Τέντης

 

ΦΑΣΗ IΙΙ:  7 Ιουλίου 2017

 

Προαιρετική δια ζώσης εκπαίδευση. Αυτή θα λάβει χώρα από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017. Η φάση αυτή θα αφορά σε εργαστήριο για την εκμάθηση και την εφαρμογή του προγράμματος ANSYS και το πρόγραμμα είναι το εξής:

Ημέρα

Ώρα

Θεματολογία

Διδάσκων

Παρασκευή 7/7/2017

11:15- 12:45

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Πεπερασμένων Στοιχείων ANSYS

Τσινόπουλος - Παπαγιαννόπουλος

13:00 - 14:30

Ανάλυση Απλών Προβλημάτων Ελαστικότητας με το ANSYS

Τσινόπουλος - Παπαγιαννόπουλος

14:45 - 16:00

Ανάλυση σύνθετων προβλημάτων με το ANSYS

Τσινόπουλος - Παπαγιαννόπουλος

ΦΑΣΗ IV8 Ιουλίου 2017

 

Αξιολόγηση. Αυτή θα λάβει χώρα από το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017. Η φάση αυτή θα αφορά σε εξ αποστάσεως αξιολόγηση μέσω της πλατφόρμας του Θ/Σ και το πρόγραμμα είναι το εξής:

Ημέρα

Ώρα

Θεματολογία

Εξεταστής

Σάββατο 8/7/2017

12:00 - 14:00

Αξιολόγηση 

Χατζηγεωργίου, Πολύζος,

Τσινόπουλος,

Τέντης,

Σγουρού,

Γκιζάνη, Κωνσταντακοπούλου, Παπαγιαννόπουλος

 

Κατόπιν της ανωτέρω αξιολόγησης, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.