Κόστος Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο Υπολογιστική Μηχανική και Επιστήμη 2017, θα πρέπει να εγγραφούν αποκλειστικά  μέσω της on-line φόρμας. Μετά την καταβολή των τελών εγγραφής, οι συμμετέχοντες θα λάβουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης για να συνδεθούν με τις σχετικές ιστοσελίδες του Θερινού Σχολείου.

 

Τα τέλη εγγραφής καλύπτουν:

α) τη συμμετοχή σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ασύγχρονη και σύγχρονη / εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευση),

β) εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή

γ) διαλείμματα για καφέ

δ) πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Έγκαιρη/κανονική κατάθεση (μέχρι Τρίτη 20/6/2017)

Πλήρης συνδρομή (μηχανικοί, επιστήμονες, μεταδιδακτορικοί και άλλοι ερευνητές): 150.00 ευρώ

Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και άνεργοι: 100.00 ευρώ

 

Τα στοιχεία για την κατάθεση του κόστους συμμετοχής είναι τα κάτωθι:

Bank name: PIRAEUS BANK
IBAN: GR13 0171 3190 0063 1903 0020 748
SWIFT BIC PIRBGRAA
Code number: 249
Holder of the account: HELLENIC OPEN UNIVERSITY

 

Σημείωση: Στις παρατηρήσεις κατάθεσης να αναφέρεται οπωσδήποτε το Ονοματεπώνυμο, το Πατρώνυμο του καταθέτη καθώς και το code number: 249. Σε περίπτωση που είστε φοιτητής/τρια θα πρέπει να αναφερθεί υποχρεωτικά και ο αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.