Ομιλητές

Nεκταρία Γκιζάνη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο “Ραδιοαστρονομία και Αστροσωματιδιακή Φυσική”, Συντονίστρια και Καθηγήτρια- Σύμβουλος της Μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας  “Δομή της Ύλης και του Σύμπαντος” του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική’, στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό  Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εμπίπτουν στις εξής επιστημονικές περιοχές: Αστροφυσική (Ραδιοαστρονομία), Εξωγαλαξιακη Αστρονομία, Παρατηρησιακή Κοσμολογία, Ηλιακή Φυσική, Αστροσωματιδιακή Φυσική, Φυσική της Κοσμικής ακτινοβολίας. Είναι συγγραφέας 30 και πλέον άρθρων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, (από τα οποία 11 είναι μονογραφίες), σε βιβλία, 20 και πλέον άρθρων σε πρακτικά Διεθνών συνεδρίων, καθώς και εκλαϊκευτικών άρθρων. Έχει επιλεγεί ως κριτής σε πλήθος ερευνητικών προτάσεων του Η2020 και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει  σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, και επί του παρόντος σε Ερευνητικά προγράμματα Ραδιοαστρονομίας και Αστροσωματιδιακής Φυσικής.  Η Ελλάδα απέκτησε τις πρώτες διπολικές κεραίες καταγραφής της ραδιοκυματικής εκπομπής από κοσμική ακτινοβολία και κεραία πιάτο ως αποτέλεσμα της ερευνητικής της εργασίας.  Η  Φωτεινή Κωνσταντακοπούλου είναι Πτυχιούχος και Διδάκτωρ Χημείας από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας ενός Κεφαλαίου σε Βιβλίο, 9 άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 3 άρθρων σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Έχει περί των 100 ετεροαναφορές και h-index ίσο με 5 κατά Scopus και Google Scholar. Είναι Σύμβουλος-Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την υπολογιστική χημεία, την εφαρμοσμένη χημεία, τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, τη διαχείριση αποβλήτων και την επιστήμη των προηγμένων υλικών.  


 

Ο Γεώργιος Α. Παπαγιαννόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα (1978). Είναι κάτοχος Διπλώματος, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε έργα υποδομής Πολιτικού Μηχανικού και Διδακτορικού Διπλώματος, όλα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι συγγραφέας 2 κεφαλαίων σε βιβλία (στα αγγλικά), 16άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 22 άρθρων σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Έχει 57 ετεροαναφορές και h-index ίσο με 5 κατά Scopus και Google Scholar. Είναι Κριτής σε 5 διεθνή περιοδικά και έλαβε το 2014 από τον εκδοτικό οίκο Elsevier βραβείο ‘Κριτή εξαιρετικής συνεισφοράς’. Έχει συμμετάσχει σε 2 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση και το σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών, τη σεισμική μηχανική, τα συστήματα παθητικού και ενεργητικού ελέγχου και την υπολογιστική μηχανική.  


 

Ο Δημοσθένης Πολύζος είναι Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών και Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στις εξής επιστημονικές περιοχές: φαινόμενα κυματικής διάδοσης σε υλικά και κατασκευές, υπολογιστική μηχανική, μέθοδος των συνοριακών στοιχείων, αριθμητικές μέθοδοι χωρίς διακριτοποίηση, αριθμητική προτυποποίηση μεθόδων μη-καταστροφικού ελέγχου, τεχνικές ομογενοποίησης συνθέτων υλικών, μηχανική συμπεριφορά υλικών και βιο-υλικών με επίδραση μικροδομής και αριθμητική επίλυση προβλημάτων εμβιομηχανικής. Είναι Associate Editor του Διεθνούς επιστημονικού περιοδικού CMES: Computer Modelling in Engineering and Sciences και οργανωτής πολλών Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων. Είναι συγγραφέας 70 και πλέον άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 21 άρθρων σε βιβλία και 95 άρθρων σε πρακτικά Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων και έχει συμμετάσχει  σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Έλαβε το βραβείο Π. Σ. Θεοχάρης από την Ακαδημία Αθηνών και το μετάλλιο S.N. Atluri για την συμβολή του στην ανάπτυξη αριθμητικών μεθόδων. Είναι διακεκριμένο μέλος της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής των Συνεδρίων ICCES: International Conference in Computational and Experimental Sciences και προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα της Ελλάδος και του Εξωτερικού. 


  

Η Αργυρώ Σγουρού είναι Επίκουρη Καθηγήτρια, στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Συντονίστρια στο Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες". Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Μοριακής Βιολογίας-Βιοτεχνολογίας και της Επιγενετικής ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης. Έχει δημοσιεύσει 18 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, 2 κεφάλια σε βιβλία και 40 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει  σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.  


 

 

Ο Ευάγγελος Τέντης είναι Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός και Σύμβουλος – Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στις εξής επιστημονικές περιοχές: υπολογιστική μηχανική, υπολογιστική ρευστοδυναμική, ανάλυση και σχεδιασμός δικτύων φυσικού αερίου, μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων, προσομοίωση μη-μόνιμης ροής. Έχει 20-ετή μελετητική εμπειρία σε μεγάλα έργα μηχανολόγου μηχανικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι συγγραφέας διαφόρων άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε πρακτικά Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων, έχει επιλεγεί ως κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει  σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

 


 

Ο Στέφανος Τσινόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο “Στατική και δυναμική ανάλυση μηχανολογικών συστημάτων” και Σύμβουλος-Καθηγητής στο ΕΑΠ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στις εξής επιστημονικές περιοχές: Ανάπτυξη μεθοδολογιών Συνοριακών Στοιχείων για την επίλυση προβλημάτων σε ηλεκτρομαγνητισμό, ελαστικότητα, ακουστική και αλληλεπίδραση ακουστικού και ελαστικού μέσου - μαθηματική τοποθέτηση και ανάπτυξη μεθοδολογιών Συνοριακών Στοιχείων για την επίλυση προβλημάτων σε: σχεδόν ασυμπίεστη και ασυμπίεστη ελαστικότητα, θεωρία βαθμο-ελαστικότητας (gradient elasticity), θραυστομηχανική, προσδιορισμός δυναμικών ιδιοτήτων συνθέτων υλικών και σκυροδέματος, μέσω μαθηματικών τεχνικών ομογενοποίησης, αριθμητική επίλυση προβλημάτων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίας με εφαρμογή στον χαρακτηρισμό βιολογικών σωματιδίων, μη καταστροφικός χαρακτηρισμός υλικών και έλεγχος κατασκευών, στατική και δυναμική ανάλυση κατασκευών με χρήση της μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων.. Είναι συγγραφέας 25 και πλέον άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 17 κεφαλαίων σε βιβλία και 40 και πλέον άρθρων σε πρακτικά Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων, έχει επιλεγεί ως κριτής σε πλήθος ερευνητικών προτάσεων, είναι κριτής σε πλήθος διεθνών επιστημονικών περιοδικών και έχει συμμετάσχει  σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Έλαβε το βραβείο Π. Σ. Θεοχάρης από την Ακαδημία Αθηνών.  


 

Ο Γεώργιος Χατζηγεωργίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Διαχείριση Τεχνικών Έργων” στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Επιστημονικός Υπεύθυνος στο 1ο Θερινό Σχολείο «Υπολογιστική Μηχανική». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στις εξής επιστημονικές περιοχές: υπολογιστική μηχανική, μέθοδος των συνοριακών στοιχείων, μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων, θεωρία πλαστικότητας, θεωρία βλάβης, αντισεισμική μηχανική και βέλτιστος σχεδιασμός των κατασκευών. Είναι Editor-in-Chief του Bulletin της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι συγγραφέας 50 και πλέον άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 4 κεφαλαίων σε βιβλία και 80 και πλέον άρθρων σε πρακτικά Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων, έχει επιλεγεί ως κριτής σε πλήθος ερευνητικών προτάσεων, είναι κριτής σε 30 και πλέον διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει  σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.