Επιστημονικός Υπεύθυνος Θερινού Σχολείου

Ο Γεώργιος Χατζηγεωργίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Διαχείριση Τεχνικών Έργων” στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Επιστημονικός Υπεύθυνος στο 2ο Θερινό Σχολείο «Υπολογιστική Μηχανική και Επιστήμη». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στις εξής επιστημονικές περιοχές: υπολογιστική μηχανική, μέθοδος των συνοριακών στοιχείων, μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων, θεωρία πλαστικότητας, θεωρία βλάβης, αντισεισμική μηχανική και βέλτιστος σχεδιασμός των κατασκευών. Είναι Editor-in-Chief του Bulletin της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι συγγραφέας περί των 60 άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 4 κεφαλαίων σε βιβλία και περί των 90 άρθρων σε πρακτικά Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων, έχει επιλεγεί ως κριτής σε πλήθος ερευνητικών προτάσεων, είναι κριτής σε 30 και πλέον διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει  σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.