Επικοινωνία

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Δ. Χατζηγεωργίου

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26335, Περιβόλα, Πάτρα.

Τηλ .: 2610.367769

Email: hatzigeorgiou@eap.gr

 

Γραμματεία Θερινόυ Σεμιναρίου

Μαριάννα Σταμάτη

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πατρών Κλάους 278, 26335, Περιβόλα, Πάτρα.

Τηλ .: 2610.367736

Email: marianne@ecomet.eap.gr

 

Facebook:

https://www.facebook.com/computational.mechanics.94