Επικοινωνία

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Δ. Χατζηγεωργίου
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πάροδος Αριστοτέλους 18, 26335, Περιβόλα, Πάτρα.
Τηλ .: 2610.367769
Email: hatzigeorgiou@eap.gr

Γραμματεία

Μαριάννα Σταμάτη
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πατρών Κλάους 278, 26335, Περιβόλα, Πάτρα.
Τηλ .: 2610.367736
Email: marianne@ecomet.eap.gr

Facebook:
https://www.facebook.com/computational.mechanics.94