Κόστος Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο Υπολογιστική Μηχανική 2016, θα πρέπει να εγγραφούν αποκλειστικά  μέσω της on-line φόρμας. Μετά την καταβολή των τελών εγγραφής, οι συμμετέχοντες θα λάβουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης για να συνδεθούν με τις σχετικές ιστοσελίδες του Θερινού Σχολείου.

 

Τα τέλη εγγραφής καλύπτουν:

α) τη συμμετοχή σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ασύγχρονη και σύγχρονη / εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευση),

β) εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή

γ) διαλείμματα για καφέ

δ) πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Έγκαιρη/κανονική κατάθεση (μέχρι Παρασκευή 10/6/2016)

Πλήρης συνδρομή (μηχανικοί, επιστήμονες, μεταδιδακτορικοί και άλλοι ερευνητές): 200.00 ευρώ

Προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές (έκπτωση 50%): 100.00 ευρώ

 

Μη-έγκαιρη κατάθεση - Επιβάρυνση 10% (Σάββατο 11/6/2016 μέχρι Παρασκευή 17/6/2016  Τετάρτη 22/6/2016) 

Πλήρης συνδρομή (μηχανικοί, επιστήμονες, μεταδιδακτορικοί και άλλοι ερευνητές): 220.00 ευρώ  200.00 ευρώ 

Προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές (έκπτωση 50%): 110.00 ευρώ 100.00 ευρώ

Ενημέρωση 1: Κατόπιν αιτημάτων που λάβαμε σχετικά με την επιβάρυνση του  κόστους συμμετοχής, ο Επιστημονικός Υπέυθυνος
του Θερινού Σχολείου αποφάσισε να μην επιβαρυνθούν με πρόσθετη χρέωση οι μη έγκαιρες καταθέσεις των συμμετοχόντων!

Ενημέρωση 2: Κατόπιν αιτημάτων που λάβαμε σχετικά με τον χρονικό περιορισμό σε ότι αφορά την εγκυρότητα της κατάθεσης, ο Επιστημονικός Υπέυθυνος
του Θερινού Σχολείου αποφάσισε να δοθεί παράταση χρόνου για την υποβολή των καταθέσεων (συμμετοχή) μέχρι την Τετάρτη 22/6/2016!

Τα στοιχεία για την κατάθεση του κόστους συμμετοχής είναι τα κάτωθι:

Bank name: PIRAEUS BANK
IBAN: GR13 0171 3190 0063 1903 0020 748
SWIFT BIC PIRBGRAA
Code number: 221
Holder of the account: HELLENIC OPEN UNIVERSITY

 

Σημείωση: Στις παρατηρήσεις κατάθεσης να αναφέρεται οπωσδήποτε το Ονοματεπώνυμο, το Πατρώνυμο του καταθέτη καθώς και το code number: 221. Σε περίπτωση που είστε φοιτητής/τρια θα πρέπει να αναφερθεί υποχρεωτικά και ο αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.