Συλλογή Παρουσιάσεων


pci-2016

20th Panhellenic Conference on Informatics  (PCI 2016)
10 – 12 November 2016

eadtu2016_presentation

EADTU Conference: The Online , Open  and Flexible Higher Education  Conference
19 – 21 October 2016

iceri2015_antonelou_et_al_presentation

8th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2015)
16 – 18 November 2015

icodl2015_antonelou_et_al_presentation

8th International Conference in Open and Distance Learning (ICODL 2015)
6 – 8 November 2015

Παρουσίαση ΕΕΥΕΜ_ΑΔΙΠ 2016_001

Το Ε.Ε.Υ.Ε.Μ., Ρόλος και Δραστηριότητες
Ιούνιος 2016

CodeWeek @ eeyem_001

Παρουσίαση του Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.
Code Week@ΕΕΥΕΜ, 15-16 Οκτωβρίου 2015

eeyem_presentation_Sep2015_gr_001

Παρουσίαση ΕΕΥΕΜ
Σεπτέμβριος 2015

eeyem_activities_Sep2015_001

Παρουσίαση Δραστηριοτήτων ΕΕΥΕΜ
Σεπτέμβριος 2015

eeyem_content&platforms_Sep2015_001

Εκπαιδευτικό Υλικό & Συστήματα Υποστήριξης της Εκπαίδευσηςτου ΕΑΠ
Σεπτέμβριος 2015