Επιστημονικό Συμβούλιο


Αυγουστίνος Δημητράς

Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΚΕ


Ο Αυγουστίνος Δημητράς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική – Λογιστική» και Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Λογιστική» και «Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Περισσότερα

Δημήτριος Ζευγώλης

Καθηγτής ΕΑΠ ΣΕΤ


Ο Δημήτριος Ζευγώλης είναι Καθηγτής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2006+

Περισσότερα

Δημήτρης Καλλές

Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ


Ο Δημήτρης Καλλές είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη – Εφαρμογές», όπου, επίσης, είναι και αναπληρωτής Κοσμήτορας στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Περισσότερα

Ζαχαρίας Παληός

Επίκουρος Καθηγητής ΣΑΕ


Ο Ζαχαρίας Παληός είναι Επίκουρος Καθηγητής σε μόνιμή θέση, στο αντικείμενο ‘‘Θεσμοί θεμελιωτές του Ευρωπαϊκού πολιτισμού’’. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2010 -)

Περισσότερα