Δομή - Οργανόγραμμα του ΕΕΥΕΜ


 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (ΕΚΛ) του ΕΕΥΕΜ ορίζει την αποστολή, την οργάνωση και λειτουργία, τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, τις κατηγορίες του προσωπικού, τη συνεργασία με άλλους φορείς και γενικώς ρυθμίζει θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97.

Ο ΕΚΛ/ΕΕΥΕΜ εγκρίθηκε στην 167/21.4.2008 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. (αρ.πρωτ.408/29-9-2008) και ισχύει έκτοτε. Το Οργανόγραμμα του ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ σήμερα, έχει ως εξής:

 
 

Το ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ προσπαθεί πάντα να, εφαρμόζει καινοτομία, στοχεύει στην αριστεία, εφαρμόζει και απορροφά καλές πρακτικές, πάντα με γνώμονα την επίτευξη της βέλτιστης επιστημονικής καθώς και κοινωνικής συνεισφοράς.

Δείτε το ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ στο Οργανόγραμμα του ΕΑΠ